www.skiveoffset.dk

Smiley

»Grøn smiley« til Skive Offset

Den grønne smiley viser, at Skive Offset ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet,
og er dermed et signal til omverdenen om, at Skive Offset har orden på sit arbejdsmiljø.

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter –